# ماشین_های_دیروز_و_ماشین_های_امروز

44- مقایسه ای بین نسل دیروز و نسل امروز!! علم و صنعت دیروز و علم و صنعت امروز!!

مقایسه ای بین نسل دیروز ما و نسل امروز ما!شادروان استاد دکتر حمید فرزام (تولد: 1302ش - درگذشت:۱۳۸۷ش) استاد دانشگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید