# شیخ_بهایی_(شیخ_بهاء_الدّین_عامِلی)

40- نظری به کارنامه شیخ بهائی در روز بزرگداشت او، به مناسبت نکوداشت هفته اصفهان

نظری به کارنامه شیخ بهایی(ره) در روز بزرگداشت او (سوم اردیبهشت) سیداحمد سجادی شیخ بهاء الدّین محمد عاملی، معروف به شیخ بهائی (953-1031ق) ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 58 بازدید

17- گرمابه یا حمّام شیخ بهائی، و راز مادّه تاریخ ابجدی مرموز آن

گرمابه شیخ بهائی(ره) حمّامی معروف در اصفهان که توسط شیخ بهائی رَحمة اللّهِ علیه (م1030ق) در1025ق و در عهد شاه عباس، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 205 بازدید