# حضرت_محمد(ص)_و_دوازده_امام_شیعه(ع)_در_تورات_عبری

37- بشارت به نام حضرت محمد(ص) و دوازده امام شیعه(ع) در تورات، طبق متن عبری

حضرت محمد(ص) מאדמאד(مادماد) و 12امام(ع) در تورات:خدا به ابراهیم(ع) فرمود:«دربارۀ اسماعیل شنیدم(دعای) ترا، پس برکت دهم اورا و پربرکت سازم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 39 بازدید