سی دی اصحاب کهف - نمونه ای از متن سی دی: غار، پناهگاه بزرگان تاریخ!

 

 

 

اصحاب کهف یا مردان آنجلس، با حرکت گذاری و معادل های لاتین اسامی

***«استاد سخن سعدی شیرازی گوید»:

 

پسر نــوح(ع) با بدان بنشست

خـانـــدان نُبُـوَّتــش گـُـــم شــــد


سگ اصحاب کهف، روزی چند

پی نیکان گــرفت و مَـردُم شــد!

 

***غار پناهگاه بزرگان تاریخ:

 

*** ناصرخسرو (مُتوَفـّای481قمری)، حکیم و شاعر شیعی ایرانی، با تأسّی جُستن به اصحاب کهف، سالها در غار یُمگان – واقع در استان بَدَخشان افغانستان – در عُزلـَت و انزوا زندگی کرده و همانجا وفات یافته است؛ او در این زمینه اشعاری نیز سروده است؛ از جمله:

 

چونانکه به غار، در، پَیَمبَر؛

من نیز کنون چُنان به غارم!


غار جهان گرچه تنگ و تار شده است

"عقل" بسندَه است، یار غار، مرا....

 

 نیز در سه بیت انتهائی قصیدۀ معروف خود در مدح دوازده امام(ع) گوید:

 

"هادی عسکر" بمن آموخت این:

ماندن اندر کهف عُزلَت بهتر است

 

"بـو محمّد عسکری" درســم بـداد:

مرد را غربت همی چون لشکر است

 

نَک که " مَهدی " هست غائب , مَر مرا-

مُردن اندر غار " یُمگان" خوشتر است !


گردآورنده و محقق این اثر: محمّد صالح زاده لمجیری

(عضو کانون و از نویسندگان دایرة المعارف تشیّع)

 

/ 0 نظر / 36 بازدید