42- تندباد تهران، یادآور طوفان انوری! - دست قهر و قدرت خدا بالای سر برج میلاد!

تندباد تهران، یادآور طوفان انوَری!
انوری ابیوردی خراسانی (شاعر و منجّم شیعه مذهب قرن ششم) برای سلطان سنجر سلجوقی، زایجه ای نجومی نوشت و در آن پیشبینی کرد که در روز 20 ذیقعده سال 549قمری، طوفانی عظیم، ممالک پادشاهی او (ایران) را در می نوَردَد؛ بنحوی که حتی کاخها و بناهای باشکوه را تخریب میکند. از قضا، در آن روز، نه تنها بادی وزیدن نگرفت، بلکه نسیمی هم نوزید تا شعلۀ شمعهایی را خاموش کند که حسودان و دشمنان انوری برافروخته بودند تا اگر خاموش نشد، انوری را دروغگو خوانده، رسوایش سازند. پس چون سلطان سنجر، مشاهده کرد که شمعها نیز خاموش نگشته اند، نظرش از انوری برگشت. پس انوری، با شرمندگی، راه غربت و هجرت را در پیش گرفت و زندگی ساده در انزوا را ترجیح داد.
قطعه شعری که رقیبان، در هجو انوری و تمسخر حکم نجومی (پیشگویی) او سروده اند:

گفت انوری که از وزش بادهای سخت
ویران شود تمامی کاخ سکندری

در روز حکم او، نوَزیدَست هیچ باد!
یا مُرسِلَ الرِّیاح! تو دانیّ و انوری!

لیکن، سالها پس از وفات سلطان سنجر و انوری، هنگامی که «چنگیزخان مغول» بلاد ایران را در نوَردید (سالهای 615 تا 621ق) خواجه نصیرالدّین طوسی (منجّم و ریاضیدان شیعه) که در سنین نوجوانی بوده و شاهد قتل عامّ وحشیانه و جنایات مغولان بود، که برخی شهرها را با خاک یکسان کردند، چون شنید که در زایجۀ ولادت چنگیزخان مغول، تاریخ تولّدش را همان 20 ذیقعدۀ 549ق، قید نموده اند، دانست که پیشگویی انوری، حقیقت داشته است و در پاسخ به هجوگویان انوری (که اغلب ایشان دیگر مرده بودند) این دوبیتی را سرود:

رحمت به روح انوری جاودان سخن
کو کرده نوش، نیش حسودان بخویشتن

در روز حکم او اگر نوَزیدَست باد
در عرصۀ وجود آمده چنگیز اَهرِمَن

- ریحانة الأدب؛ لغتنامه دهخدا؛ دایرة المعارف علم ومذهب، به نقل از: إخبارُ البصیر بنوادِرِ أخبارِ خواجه نصیر، سید رکن الدین استرآبادی (از شاگردان خواجه و مُتوَفـّای ۷۱۵ ق).

تندباد تهران (12 خرداد 1393ش) یادآور توفان انوری! دست قهر و قدرت خدا بالای سر برج میلاد!

نمایش دست قهر و قدرت خدا بر بالای سر برج میلاد تهران!

انوری ابیوَردی - شاعر و منجم شیعه در قرن ششم هجری قمری

انوری ابیوَردی - شاعر و منجم شیعه در قرن ششم هجری قمری

/ 0 نظر / 137 بازدید