4- ورودی مسجد جامع اصفهان

نمای کاشیکاری و تهذیب (طلاکاری) ورودی مسجد جامع اصفهان

 

***ورودی مسجد:

مسجد جامع اصفهان، زمانی هشت درب داشته است که در گذشته به نوعی، هریک کانون بخشی از فعّالیتهای اجتماعی-مذهبی بوده اند، اما امروزه تنها راه ورود به مسجد از خیابان هاتف و از طریق درب شرقی است.

کتیبۀ نصب شده بر سردر، مربوط به عصر قاجار و یکی از آخرین مصنوعات هنری-معماری تعبیه شده در این مسجد است.

در پشت باجۀ بلیط فروشی، صُفـّۀ (= ایوان) حکیم قرار دارد. این مکان به یادبود طبیب گمنامی که در عصر سلجوقی به رایگان در آنجا بیماران را معاینه و مداوا میکرده نامگذاری شده است.

در ادامۀ مسیر، در سمت راست، یک نمایشگاه دائمی از اسناد و مدارک تاریخی ارزشمند و تصاویر دیدنی مربوط به مسجد قرار دارد.

در پایان دالان، در فرورفتگی دیوار سمت چپ، یک محراب گچبری شدۀ کوچک از دورۀ ایلخانان مغول، جلب توجّه هر بیننده را میکند.

کمی جلو تر، دو سنگ حَجّاری شده مربوط به عهد صفویّه، روی دیوار در مقابل یکدیگر نصب شده اند، که روی آنها، بر اثر گذشت زمان و عوامل جوّی-محیطی، چندان خوانا نیست.

محمّد صالح زاده

/ 0 نظر / 48 بازدید