11- توضیحی دربارۀ شاخص ظهر شرعی شیخ بهایی، در مسجد عبّاسی (مسجد شاه) اصفهان

شاخص ظهر شرعی شیخ بهائی(ره) در مسجد جامع عبّاسی (مسجد شاه) اصفهان

شاخص ظهر شرعی "شیخ بهائی" (مِزوَلَة یا ساعت آفتابی ظِلّی = سایه ای) در مدرسه سلیمانیّه - واقع در زاویه جنوب غربی مسجد جامع عبّاسی (مسجد شاه عبّاس میدان نقش جهان اصفهان) - که هنگام اذان ظهر - در هر فصل از فصول سال - چون خورشید به نصف النّهار میرسد، دیگر سایه ای برای وَتَر مثلّث سنگی مورد اشاره در عکس، باقی نمی ماند؛ زیرا وَتَر این سنگ مثلّثی شکل، در امتداد خطّ نصف النّهار شهر اصفهان طرّاحی شده است. (توضیح، تنظیم و طرّاحی عکس از: سیّد احمد سجّادی).

/ 0 نظر / 192 بازدید