7- شیعه شدن خواجه نظام المُلک طوسی و ملکشاه سلجوقی و اسناد تاریخی آن

خواجه نظام المُلک و چهرۀ آرام و زیبای او در جوانی تصویر نقاشی رنگی از چهره خواجه نظام الملک طوسی در میانسالی

گفتنی است که خواجه نظام الملک طوسی، وزیر دانشمند ملکشاه سلجوقی، ابتدا سنـّی و شافعی مذهب بوده؛ ولی در جریان مناظره ای در بغداد، که میان علماء شیعه و سنی در حضور وی انجام شد، او و ملکشاه هر دو به مذهب شیعۀ دوازده امامی گرویدند؛ امّا در سفر مجدّد به بغداد، خواجه نظام الملک در 10 رمضان سال 485 هجری قمری، در نزدیکی نهاوند، توسّط گروهک فدائیان حسن صبّاح (رهبر فرقۀ تروریستی اسماعیلیّه) شهید شد، و بیست روز بعد نیز، خود ملکشاه سلجوقی – که شیعه شده بود – به دسیسۀ علماء سنی مذهب بغداد، مسموم شد و به شهادت رسید؛ که امیر مُعِزّی گوید:

رفت در یک مَه بفردوس بَرین، دستور پیر*

شاه بُرنا * از پی او رفت در ماهِ دگر!

کرد ناگـه، عجز سلطان، قهـر یزدان، آشکـار

قهر یزدانی ببین و عجز سلطانی نگر!

[*دستور: وزیر،فرمانفـرما؛ بُرنا:مرد جوان]

تا بدین گونه از گسترش آیین شیعه در ایران و عِراق جلوگیری شود!... جسد خواجه نظام الملک طوسی و ملک شاه سلجوقی، پس از شهادت آندو، به اصفهان منتقل شد و در مقبرۀ دارُ البـِطـّیخ (=خربزه فروشهای) اصفهان، در محلّۀ احمد آباد به خاک سپرده شدند، که شرح این مقبره نیز در آینده خواهد آمد...

تفصیل واقعۀ شیعه شدن خواجه نظام الملک و ملکشاه سلجوقی، در کتاب تاریخی و ارزشمند "مُؤتمَرُ علماءِ بَغدادَ" از مُقاتِل بن عطیَّة (متوفـّای 505 ق - ادیب و شاعر سلجوقی و از دوستان و خویشاوندان خواجه نظام الملک) آمده است.

چند ترجمۀ فارسی از این کتاب در کتابخانۀ ملی ایران موجود است؛ از آن جمله: ترجمه ای تحقیقی با عنوان "کنفرانس دانشمندان بغداد" ، به قلم استاد معاصر: سیّد هدایة الله مُستـَرحِمی جَرقویَه ای اصفهانی، تهران – 1361 ش، نیز 1389ش: بنیاد خیریّۀ الزَّهراء(ع)‏‫-۱۳۸۹ ش؛ و بار دیگر، از همین مترجم، باعنوان "ت‍ج‍ل‍ّی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ن‍ج‍ات‌ ب‍ش‍ری‍ت"، ت‍ه‍ران‌: ب‍ه‍اران -۱۳۸۲ ش، منتشر شده است؛

ترجمۀ دیگر با نام: "راه‍ی‌ ب‍س‍وی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ت"، از: م ف، اص‍ف‍ه‍ان‌: ع‍ِطر عِ‍ت‍رَت ‌‏‫-۱۳۸۶ش؛

(لینک مشاهده در کتابخانه الکترونیکی و نیز دانلود این کتاب برای موبایل):

http://www.ghaemiyeh.com/dijital-library.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=8&sobi2Id=4389

دیگری: "ک‍ن‍گ‍ره‌ دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ ب‍غ‍داد"، ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق:‌ م‍ح‍م‍درض‍ا زاده‍وش، اص‍ف‍ه‍ان‌: م‍ه‍ر ق‍ائ‍م‌‏‫ - ‏۱۳۸۲ش؛

دیگری: ‌"ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ح‍ق‌ در ب‍غ‍داد"، از م‍ص‍طفی خ‍ب‍ّازی‍ان، ق‍م‌: ن‍ورُ الاَص‍فِ‍ی‍اء (ع) - ۱۳۸۱ ش، و م‍ش‍ه‍د: م‍ُحِ‍بّ‌ -۱۳۷۹ ش؛

دیگری: "ای‍ن‌ اس‍ت‌ راه‌ ح‍ق‌، ی‍ا: ک‍ن‍گ‍ره‌ ع‍ال‍م‍ان‌ ب‍غ‍داد"، م‍ت‍رج‍م:‌ م‍ؤسّ‍س‍ۀ‌ اس‍لام‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌، ق‍م‌: ال‍م‍اس‌‏‫-۱۳۸۰ش، س‍ل‍س‍ل‍ه – ۱۳۷۹ ش، حاذق–۱۳۸۳ش؛

و دیگری: "حقیقت جاویدان"، محقق و مترجم: حکمت حکیمی؛ مصحّح: مصطفی حکیمی، قم: توَلـّی‏‫ - ۱۳۸۸ ش؛

و دیگری: "واقعیّت یک ماجرا"، تحقیق و ترجمه: مجتبی نجّار ایزدپناه، امیرحسین کامل ‌نوّاب، مشهد: پیام موفقیّت - ‏‫۱۳۸۹ش؛

نیز ترجمۀ این کتاب به ترکی آذربایجانی با نام: "ب‍غ‍داد ع‍ال‍ِم ‌لـَ‍ری‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ح‍ث‍ی‌"،از روش‍ن‌ اس‍لام ‌اُف، ق‍م‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ن‍وی‍د اس‍لام‌- ۱۹۹۹م= ۱۳۷۸ش، با خطّ سیریلیک (یا همان خطِّ روسی کریل: Кириллица) در دسترس است.

اصل متن عربی کتاب نیز توسّط انتشارات دارالکتب الاسلامیّة – بازار سلطانی تهران -   1377 ش ، با تحقیق محقق معاصر: سیّد مرتضی رضوی، و مقدّمۀ دکتر حامد حِفنی داود – استاد دانشگاه مصر –  و نیز توسّط انتشارات مُحِبّین قم – 1385 ش ، با مقدّمۀ مرحوم علاّمه آیت الله مرعشی نجفی منتشر شده است.

امّا جهت اثبات تحریف شده بودن کتاب "سِیَرُ المُلوک" یا "سیاستنامۀ خواجه نظام المُلک" توسّط مخالفین وی و دشمنان شیعه، خوانندگان عزیز را به مقالۀ ارزشمند و تحقیقی آقای علی ابوالحسنی مُنذِر، در شمارۀ 31 فصلنامۀ کلاماسلامی، تحت عنوان: ((پرده برداری از یک تحریف تاریخی - تحریف در متون و مصادر کهن توطئه مُستمِرّ دشمنان شیعه - مُندرجات «ضدّ شیعی» "سیاستنامه" از آن خواجه نظام الملک نیست!)) که مفصّلاً در آدرس زیر آمده است، اِرجاع میدهیم:

http://monzer.ir/pages/sp1ab13

گردآوری و تنظیم و تحقیق: سیّد احمد سجّادی

مقبره خواجه نظام الملک در اصفهان - که متأسّفانه بر اثر بی توجهی مسؤولین, به ویرانه ای تبدیل شده استنمای درونی مقبره خواجه نظام الملک در احمدآباد اصفهان

«نمای بیرونی و اندرونی مقبره خواجه نظام الملک در اصفهان» 

(که متأسّفانه بر اثر بی توجهی مسؤولین, به ویرانه ای تبدیل شده است!)

صحنه ترور و قتل خواجه نظام الملک توسط جوان فدایی اسماعیلی - جامع التواریخ

«صحنه ترور و قتل خواجه نظام الملک، از جامع التّواریخ»

(جوان فدایی اسماعیلی، گریه کنان نزدیک می آید و میگوید: "به من ظلم شده؛ کمکم کنید!" سپس، خنجری را که در زیر نامه و عریضه پنهان ساخته، ناگاه در قلب خواجه فرو میکند!)

نقشه قلمرو ایران در عهد ملکشاه سلجوقی و وزیر با کفایت او خواجه نظام الملک

«نقشه قلمرو ایران در عهد ملکشاه سلجوقی و وزیر با کفایت او: خواجه نظام الملک طوسی»

«شعری در مدح ملکشاه سلجوقی»:

ملکشاه سلجوقی - سلطان با کفایت ایران

 

/ 1 نظر / 675 بازدید
محمد رضا سعیدی فر

خسته نباشید بنده نیاز مبرم به مطلبی که در مورد شیعه شدن خواجه نظام الملک هستش دارم ممنون میشم اگه برام ارسالش کنید(البته با سند)