وبگاه فرهنگی - مذهبی ((شهاب هدایت)) اصفهان
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: وبگاه فرهنگی - مذهبی ((شهاب هدایت)) - اصفهان - پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٥

⚠️تفاوت فرهنگ امروز با فرهنگ دیروز⚠️

تفاوت فرهنگ امروز با فرهنگ دیروز

💠فرهنگ دیروز: بچه بایدمؤدّب باشه🌷

🔴فرهنگ امروز: بچه باید رو داشته باشه😼


💠فرهنگ دیروز: با بزرگتر از خودت بحث نکن؛ حریمش رو حفظ کن🌷

🔴فرهنگ امروز: حاضرجواب باش! سر و زبون داشته باش! بزرگ و کوچیک نداره!!👹


💠فرهنگ دیروز: اگه دیدی معلمت ازت دلخوره ببین سبب دلخوریش چیه؟ شاید رفتار بدی ازت دیده! خودت رو اصلاح کن🌷

🔴فرهنگ امروز: معلمت غلط میکنه توی کارای تو فضولی کنه! بگو میام آبروشو توی مدرسه میبرم! وقتی ازت ایراد گرفت میخواستی بگی به تو مربوط نیست! خاک تو سرت که انقدر بچه ی بی سر و زبونی هستی!!👺


💠فرهنگ دیروز: احترام پدر و مادر یادت نره؛ راز موفقیت و سعادت آدم توی همینه🌷

🔴فرهنگ امروز: بگذارشون توی سرای سالمندان! مگه تو وظیفه داری که ازشون نگهداری کنی؟!! بذار زودتر بمیرن!!💀


💠فرهنگ دیروز: زن نباید به شوهرش خیانت کنه و با نامحرم طرح دوستی بریزه؛ دختر هم باید پاک و باعفت باشه🌷

🔴فرهنگ امروز: زن یا دختری که توی اینترنت و لاین و واتساپ و تلگرام و اینستاگرام و کوفت و زهرمار... دست کم، چهارصدتا دوست پسر نداشته باشه، خیلی "عقب مونده" است! خاک عالَم به سرش!!🌏


💠فرهنگ دیروز: هر وقت اشتباهی در حق کسی کردی یا کسی رو اذیت کردی ازش معذرت خواهی کن و حتما از دلش در بیار🌷

🔴فرهنگ امروز: نمیخواد معذرت خواهی کنی! پُررو میشه! جهنم که دلش شکسته! خودش بره با چسب شیشه بچسبوندش!!😏


💠فرهنگ دیروز: ببخشید که بچه ی من در حق شما بی ادبی کرد🌷

🔴فرهنگ امروز: بچه ی من همینه که هست! اشکال حتما از خودتون بوده!!😏


💠فرهنگ دیروز: هرگز مردم آزاری نکن! عاقبت بخیر نمیشی!🌷

🔴فرهنگ امروز: اشکش رو در آوردی! کیف کردم! آفرین! وقتی فهمیدی کسی به چیزی حساسه از همون راه دوباره اذیتش کن!😄


💠فرهنگ دیروز: همسایه آزاری نکن!🌷

🔴فرهنگ امروز: چاردیواری! اختیاری!!

خیابون هم که مال شهرداریه!!

همسایه حق اعتراض بما رو نداره!!😇


💠فرهنگ دیروز: خنده ی زیاد یا بیجا و لوس بازی و لودگی نشونه ی حماقت و بی خانوادگی آدمه!🌷

🔴فرهنگ امروز: ما با همین خنده ها و مسخره بازی ها و لوس بازی ها زنده ایم!!

تو میتونی چشات رو ببندی تا نبینی و گوشات رو بگیری تا نشنوی!! مشکل از خودته!!😳


💠فرهنگ دیروز: وقتی دوستی محبت بهت کرد، قدرشو بدون و ازش تشکر کن🌷

🔴فرهنگ امروز: غلط میکنه انتظار تشکر داره!! وظیفشه!! منم تا بتونم ازش میککنم...😜


💠فرهنگ دیروز: آدم خوبیه؛ به من خیلی خوبی کرده؛ خدا خیرش بده🌷

🔴فرهنگ امروز: آدم احمقیه!! خوب میشه سرش شیره بمالی و ازش بککنی!! حققشه!!😏


💠فرهنگ دیروز: بیکاری و ولگردی عیبه!🌷

🔴فرهنگ امروز: انشالا بابام می میره و ارث بهم میرسه و میگذارم توی بانک تا پول رباش رو بخورم!! کار یعنی چی؟! خوش باش!!😸


💠فرهنگ دیروز: رباخواری حرومه! کلاه شرعی درست نکن!🌷

🔴فرهنگ امروز: نه! من قصدم مضاربه است!! این بهره و سود اسلامیه!!😏


💠فرهنگ دیروز: انسانیت داشته باش تا ارزش داشته باشی🌷

🔴فرهنگ امروز: سگ و گرگ باش و بقیه رو پاره کن... آدم باشی میخورنت!!😾


💠فرهنگ دیروز: یاد خدا و قیامت رو بکن؛ وظایف دینیت رو انجام بده...🌷

🔴فرهنگ امروز: دین کیلو چنده؟!! خدا و قیامت یعنی چی؟! کی رفته و کی دیده و کی اومده؟! اینا همش حرفه... هرکار دلت خواست بکن...😎


💠فرهنگ دیروز: چند سال میخوای زندگی کنی؟! شب اول قبر که تنها میشی یادت نره🌷

🔴فرهنگ امروز: چی بگم؟!... دست از سرم بردار!!... خستم کردی!!😖


💠فرهنگ دیروز: اونجاست که به حرفهای من میرسی... منتظر باش...🔥

وبگاه فرهنگی - مذهبی ((شهاب هدایت)) - اصفهان
بنده سید احمد سجادی هستم... حرف ناگفته بسیار دارم... زیرا گوش شنوا نیافتم... نمونه ای از حرف دل من را بخوانید تا بدانید: قطعۀ «گنج بادآورد» مرحوم شیخ بهاء الدین عاملی (شیخ بهائی) که حکایت عمر خود بنده (سید احمد سجادی) است که در غم نان و در اشتغال به مشاغل اداری از دستم میرود... و خطاب به هرکس که عمر خود را در شبکه های مجازی، به بطالت تلف میکند و این سرمایه گرانبها را با نوشتن مطالب بی ارزش، مفت از کف میدهد، این اشعار تقدیم میشود؛ باشد که دل بسوزاند و بیدار شود و درد و اندوه لازم را دریابد؛ که دورۀ ما دورۀ «بی عاری» و «بی دردی» است؛ خدا دردمان بدهد...: @ اى تو کودن ‏تر ز بقال دکان! / بى ‏بهاتر عمرت از ده گِردَکان‏! @ پس تو اى نادان ببین با ‏قیل وقال / میدهى مفت از کف خود ماه وسال‏! @ بین! که شیطان لعین بى ‏تاب وپیچ / مى ‏ستانــَد روزهایت را بهیچ‏! @ روزها چون رفت، شد عمرت تلف / نه تو را سرمایه! نه سودى بکف‏! @ آنچه قیمت بودش از عالـَم فزون / گو چه کردى و کجا باشد کنون؟! @ اى دو صد حیف از چنین گنج گران / کآن ز دست ما برون شد بى ‏گمان‏ @ اى هزار افسوس و عالـَم هـا دریغ! / کــآفتاب ما نهان شد زیر میغ‏ @ اى دریغ از گنج بادآورد ما!... / اى دریغ! آن کو بفهمد درد ما.... @ دردهــــا دارم به دل از روزگار... / مَحرَمى کو؟! تا کنم درد آشکار؟!...
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :