وبگاه فرهنگی - مذهبی ((شهاب هدایت)) اصفهان
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: کانون فرهنگی - مذهبی ((شهاب هدایت)) - اصفهان - چهارشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۳

مقایسه ای بین نسل دیروز ما و نسل امروز ما!
شادروان استاد دکتر حمید فرزام (تولد: 1302ش - درگذشت:۱۳۸۷ش) استاد دانشگاه تهران و اصفهان، عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، نویسندۀ آثاری چون: «اصول اخلاق اسلامی»؛ «فرهنگ کهن ایران»؛ «واژه‌ها و ترکیبات کهن فارسی»؛ «اصفهان، جام جهان‌نمای فرهنگ و هنر ایران» و... که عشق به زبان و فرهنگ ایران او را از پایداری بر اصالت مذهبی و حفظ کردن بخشهای بسیاری از قرآن کریم و نهج البلاغه و احادیث فراوانی از معصومین(ع) باز نداشت. روح پاک استاد حمید فرزام، او را بر آن داشت تا در «اخلاق اسلامی» از شاگردان مرحوم استاد دکتر عبدالعلی گویا (دارای دکترای فیزیک از فرانسه و از شارحان نهج البلاغه) شود و عضویت در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، منافاتی با روح دیندار و کمالگرای دکتر حمید فرزام پیدا نکرد. (رجوع شود به: زندگینامه دکتر حمید فرزام، چاپ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: 1383ش، صفحه 93).

شادروان دکتر حمید فرزام - نمادی از پسر جوان، زیبا و با ارادۀ نسل قدیم و مقایسه ای با پسران جوان و بی ارادۀ نسل جدید که زیرابرو بر میدارند و بینی خود را جراحی میکنند تا زیبا شوند

مقایسه ای بین ماشین های زیبا و مستحکم دیروز و ماشین های زشت و نا امن امروز

وبگاه فرهنگی - مذهبی ((شهاب هدایت)) - اصفهان
بنده سید احمد سجادی هستم... حرف ناگفته بسیار دارم... زیرا گوش شنوا نیافتم... نمونه ای از حرف دل من را بخوانید تا بدانید: قطعۀ «گنج بادآورد» مرحوم شیخ بهاء الدین عاملی (شیخ بهائی) که حکایت عمر خود بنده (سید احمد سجادی) است که در غم نان و در اشتغال به مشاغل اداری از دستم میرود... و خطاب به هرکس که عمر خود را در شبکه های مجازی، به بطالت تلف میکند و این سرمایه گرانبها را با نوشتن مطالب بی ارزش، مفت از کف میدهد، این اشعار تقدیم میشود؛ باشد که دل بسوزاند و بیدار شود و درد و اندوه لازم را دریابد؛ که دورۀ ما دورۀ «بی عاری» و «بی دردی» است؛ خدا دردمان بدهد...: @ اى تو کودن ‏تر ز بقال دکان! / بى ‏بهاتر عمرت از ده گِردَکان‏! @ پس تو اى نادان ببین با ‏قیل وقال / میدهى مفت از کف خود ماه وسال‏! @ بین! که شیطان لعین بى ‏تاب وپیچ / مى ‏ستانــَد روزهایت را بهیچ‏! @ روزها چون رفت، شد عمرت تلف / نه تو را سرمایه! نه سودى بکف‏! @ آنچه قیمت بودش از عالـَم فزون / گو چه کردى و کجا باشد کنون؟! @ اى دو صد حیف از چنین گنج گران / کآن ز دست ما برون شد بى ‏گمان‏ @ اى هزار افسوس و عالـَم هـا دریغ! / کــآفتاب ما نهان شد زیر میغ‏ @ اى دریغ از گنج بادآورد ما!... / اى دریغ! آن کو بفهمد درد ما.... @ دردهــــا دارم به دل از روزگار... / مَحرَمى کو؟! تا کنم درد آشکار؟!...
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :