وبگاه فرهنگی - مذهبی ((شهاب هدایت)) اصفهان
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: کانون فرهنگی - مذهبی ((شهاب هدایت)) - اصفهان - پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳

درین بهار،که بافاطمیه گشته قرین

نسیم وسبزه وگل داغدار فاطمه اند

فقط نه یاس،لباس کبود کرده به تن

که لاله های چمن رنگدار فاطمه اند

فقط نه باد، زسوز،ناله ها بزند

که بلبلان بنوا سوگوار فاطمه اند

زبس که بباریده باران غم به زمین

شکوفه های جوان زخمدار فاطمه اند

فقط نه حیدر کرار، دوستدار وی است

که حوریان بهشت،وامدار فاطمه اند

فدای یاد تو ای مادر،این نوین نوروز

چوشیعیان، بسوگ،یاددار فاطمه اند

(سیداحمد سجادی)

تصویر دشتهای لاله واژگون اطراف "بوئین میاندشت" غرب استان اصفهان:

دشتهای لاله واژگون اطراف بوئین میاندشت غرب استان اصفهان

انسان "امروزی" همه چیز را "قدیمی" میداند!

حتی "انسان" و "انسانیت" را!!

تضمینی از یک شعر:

نهال دوستی برکن که درعصراتم دیگر

توقع ازرفیق ومونس وهمدم قدیمی شد

بجای گریه درمرگ عزیزان،جشن وشادی کن

که رسم سوگ وماتم هم دراین عالم قدیمی شد

بکن تا میتوانی برضعیفان ظلم وجور امروز

که رسم دستگیری از ضعیفان هم قدیمی شد

بگرد شهر میگردم که تاآدم کنم پیدا

بجان حضرت آدم!که"آدم"هم قدیمی شد

بگری! ای دوست بروضع جهان تافرصتی باقیست

که میترسم ببینی گریه هم آخر قدیمی شد!

(که گریه درعزای فاطمیه هم قدیمی شد)

گفتگو از مرگ انسانیت است!! - شعر مرحوم فریدون مشیری

وبگاه فرهنگی - مذهبی ((شهاب هدایت)) - اصفهان
بنده سید احمد سجادی هستم... حرف ناگفته بسیار دارم... زیرا گوش شنوا نیافتم... نمونه ای از حرف دل من را بخوانید تا بدانید: قطعۀ «گنج بادآورد» مرحوم شیخ بهاء الدین عاملی (شیخ بهائی) که حکایت عمر خود بنده (سید احمد سجادی) است که در غم نان و در اشتغال به مشاغل اداری از دستم میرود... و خطاب به هرکس که عمر خود را در شبکه های مجازی، به بطالت تلف میکند و این سرمایه گرانبها را با نوشتن مطالب بی ارزش، مفت از کف میدهد، این اشعار تقدیم میشود؛ باشد که دل بسوزاند و بیدار شود و درد و اندوه لازم را دریابد؛ که دورۀ ما دورۀ «بی عاری» و «بی دردی» است؛ خدا دردمان بدهد...: @ اى تو کودن ‏تر ز بقال دکان! / بى ‏بهاتر عمرت از ده گِردَکان‏! @ پس تو اى نادان ببین با ‏قیل وقال / میدهى مفت از کف خود ماه وسال‏! @ بین! که شیطان لعین بى ‏تاب وپیچ / مى ‏ستانــَد روزهایت را بهیچ‏! @ روزها چون رفت، شد عمرت تلف / نه تو را سرمایه! نه سودى بکف‏! @ آنچه قیمت بودش از عالـَم فزون / گو چه کردى و کجا باشد کنون؟! @ اى دو صد حیف از چنین گنج گران / کآن ز دست ما برون شد بى ‏گمان‏ @ اى هزار افسوس و عالـَم هـا دریغ! / کــآفتاب ما نهان شد زیر میغ‏ @ اى دریغ از گنج بادآورد ما!... / اى دریغ! آن کو بفهمد درد ما.... @ دردهــــا دارم به دل از روزگار... / مَحرَمى کو؟! تا کنم درد آشکار؟!...
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :